โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : กรชนก แก้วสิริ (จินต์)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
อีเมล์ : kawesiri2558@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐธิดา เขียวแปง (จีน)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น :
อีเมล์ : ืnattida6859@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิชญุตม์ ทารักษา (ยู)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : phitchayoot1983@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม