โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : พิชญุตม์ ทารักษา (ยู)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
ที่อยู่ : 257/230 ม.3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
เบอร์มือถือ : 0861870044
อีเมล์ : phitchayoot1983@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม