โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิชญุตม์ ทารักษา (ยู)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : phitchayoot1983@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.พ. 2561,21:00 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.179.133


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล