โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจักรพงษ์ รัตนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวัชรกร สุรินทร์
ครู คศ.4

นายวรัญญู วิไลกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายขจรศักดิ์ กาญจนะ
ครูอัตราจ้าง