โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐธิดา เขียวแปง (จีน)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น :
อีเมล์ : ืnattida6859@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มิ.ย. 2562,09:30 น.   หมายเลขไอพี : 122.154.232.153


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล