โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คณะผู้บริหาร

นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร

นางจตุพร สุรินทร์
ครู คศ.3

นางสาวระวีวรรณ เอกา
ครู คศ.3

นางระวีวรรณ ยานะดำ
ครู คศ.2

นายวัชรกร สุรินทร์
ครู คศ.3