โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กรชนก แก้วสิริ (จินต์)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
อีเมล์ : kawesiri2558@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริการส่วนตำบลสบป่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หมู่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มิ.ย. 2562,10:58 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.163.25


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล