โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการระเบียบวินัยและการเงิน- พัสดุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนปายวิทยาคารได้จัดการอบรมโครงการระเบียบวินัยและการเงิน- พัสดุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 โดยมีนายวรศักดิ์ ฤทธากันต์กล่าวรายงานต่อ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ซึ่งเป็นประธานเปิดการอบรม และมี นายภาณุวัฒน์ หล้าปาวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายสง่า เจียรรัตนสวัสดิ์ ทนายความ และนายสมยศ ยะม่อนแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลลำปาง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัยข้าราชการครู และมีนางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน สพม.เขต 34 เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องธนีพหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,17:34   อ่าน 1180 ครั้ง