โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาThe Startup Education 360° : SESAO
วันที่ 29 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะครู และตัวแทนสภานักเรียนได้จัดแสดงโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานประชุมทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาThe Startup Education 360° : SESAO 34 Academic Symposium 2018 ซึ่งมีดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 599 ครั้ง