โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31/10/2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 Smart Aggie Camp 2018
นางสาวพิชชาพร อรุณฤกษ์ นางสาวโสภิศ โปธิรัง และนางสาวณิชกานต์ วันมาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่2 
ในผลงาน "โครงงานผลของอุณหภูมิและตำแหน่งของกลีบกระเทียมเพื่อการชักนำการเกิดกระเทียมโทน" ภายใต้ "โครงการเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี Smart Aggie Camp 2018" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาวโศรยา ร่มโพธิ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 753 ครั้ง