โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์บริจาคโต๊ะอาหาร
ด้วยทางโรงเรียนปายวิทยาคารได้ต่อเติมโรงอาหารของโรงเรียนปายวิทยาคารเรียบร้อยแล้ว แต่ทางโรงเรียนยังขาดโต๊ะอาหารอีกจำนวน 20 ชุด ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญและศิษย์เก่าโรงเรียนปายวิทยาคารแต่ละรุ่น ร่วมบริจาคโต๊ะอาหารราคาชุดละ 5,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,15:25   อ่าน 604 ครั้ง