โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔./๕๕-ข(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd
โรงเรียนปายวิทยาคาร มีความประสงค์ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔./๕๕-ข(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท(สามสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 523 ครั้ง