โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับ ระดับดีเลิศ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร เป็นเกียรติในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโอกาสที่โรงเรียนปายวิทยาคารมีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2562 - 2564 ระดับดีเลิศ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,09:45   อ่าน 295 ครั้ง