โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันวงดนตรีสตริง ในงานเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายศิริชัย จิตสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวณัฐกาญจน์ แก้วสุวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวงดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนให้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริง ในงานเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยผลการแข่งขัน
วงดนตรีสากลโรงเรียนปายวิทยาคาร (Forward )ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการนี้ โรงเรียนปายวิทยาคารขอขอบคุณโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์

 

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:49   อ่าน 52 ครั้ง