โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมPWTK Open house"เปิดโลกการศึกษาสู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต"
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปายวิทยาคาร ดำเนินกิจกรรมPWTK Open house"เปิดโลกการศึกษาสู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต"
ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดแสดงนิทรรศการผลงาน ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและมุ่งให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร
ลิงค์รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../17dpBlgIBPn3zNmmPp5JAZexNzq6...
 
 
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:35   อ่าน 47 ครั้ง