โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายเอนก ปันทะยม ท่านนายอำเภอปาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในงาน PWTK OPEN HOUSE "เปิดโลกการศึกษาสู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต" ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ โรงเรียนปายวิทยาคาร นำโดย ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับและนำนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:30   อ่าน 43 ครั้ง