โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชื่นชมยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประดิษฐ์กระทงฝีมือ
กิจกรรมชื่นชมยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประดิษฐ์กระทงฝีมือ
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ประจำปี 2565 โรงเรียนปายวิทยาคาร ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์
โรงเรียนปายวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางโรงเรียน

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,15:44   อ่าน 159 ครั้ง