โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชื่นชมยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน MSC Cover Dance 2022
กิจกรรมชื่นชมยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน MSC Cover Dance 2022
วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเกียรติในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ทีม The legend ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทีม Just ME I-Del ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขัน Cover Dance ในงาน "มหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (CMRU One for All 2022 @Mae Hong Son Campus)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนปายวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน
ที่มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และสร้างผลงานให้แก่โรงเรียน

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,14:44   อ่าน 146 ครั้ง