โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
อบรมในหัวข้อเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โดยมี ข้าราชการครู นักเรียน และทหารเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561,10:50   อ่าน 35 ครั้ง