โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2560
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปายวิทยาคารได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนต้นแบบด้านมารยาทและด้านการแต่งกาย ให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561,13:49   อ่าน 256 ครั้ง