โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
งานชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนปายวิทยาคาร
งานชุมชนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนปายวิทยาคาร "ลูกเสือรุ่นใหญ่ใฝ่คุณธรรม" และฉลอง 106 ปี ของการลูกเสือไทย วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปายวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,16:10   อ่าน 636 ครั้ง