โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปายวิทยาคาร ดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 25 -28 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,09:15   อ่าน 235 ครั้ง