โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดนวลนรดิส กรุงเทพมหานคร
ท่านผู้อำนวยการพูลศักดิ์ จิตสว่าง และคณะครู โรงเรียนวัดนวลนรดิส กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนปายวิทยาคาร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2560,10:41   อ่าน 294 ครั้ง