โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
ตักบาตรวันศุกร์ทุกสิ้นเดือน
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ น.
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปายวิทยาคารและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป กับกิจกรรม เปิดเทอมใส่บาตรพระ และตักบาตรวันศุกร์ทุกสิ้นเดือน ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนปายวิทยาคาร
จัดโดย งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,20:35   อ่าน 206 ครั้ง