โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
"รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน "
พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร หน.ชุดวิทยากร "รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน " ทภ.3 ชุดที่ 2 นำชุดวิทยากรฯ บรรยายให้ความรู้ การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ ณ ห้องประชุม ร.ร.ปายวิทยาคาร อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายสัมพันธ์ อินทะวงค์ รักษาการ ผอ.ร.ร.ปายวิทยาคาร กล่าวพบปะนักเรียนและต้อนรับพร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยาย ผู้เข้ารับฟังประกอบด้วย ครูและนักเรียน ร.ร. ปายวิทยาคาร รวม 350 คน ผู้เข้ารับฟังซาบซึ้งใจและมีความ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้ารวมทั้งวีรกรรมของบรรพชนในอดีตที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกปักรักษาแผ่นดินไว้ให้ปวงชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้ เมื่อ 14 พ.ย.60 เวลา 0900 - 1100
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,11:45   อ่าน 197 ครั้ง