โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
ทำบุญส่างกานเครือ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปายวิทยาคารร่วมกับ
คุณธันยาภัทร์ ทิมรักษา
เทศบาลตำบลปาย
ทำบุญส่างกานเครือ วัดป่าขาม วัดหลวง และวัดกลาง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณี"หลู่ส่างกานเครือ" : ประเพณีถวายผ้าเหลืองที่เย็บต่อกันยาว ๆสำหรับห่มองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระเจดีย์
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2560,07:53   อ่าน 230 ครั้ง