โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2560 โรงเรียนปายวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมวิชาการ Education beyond the Future
คณะครูโรงเรียนปายวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมวิชาการ Education beyond the Future :SESAO 34 Academic Symposium 2017 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมพิธี
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,13:40   อ่าน 233 ครั้ง