โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 -22 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคารเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วันที่ 20 -22 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคารเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นการศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,13:11   อ่าน 164 ครั้ง