โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document แผนผังโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนปายวิทยาคาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.16 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างกลุ่มบริหารงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 684.09 KB