โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการสถานศึกษา ฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.13 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.07 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.13 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB