โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คำสั่งมอบหมายงาน-ปี-63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 550.33 KB