โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
Adobe Acrobat Document Sar สถานศึกษา ปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.81 MB