โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.05 MB