โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-โรงเรียนปายวิทยาคาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 927.51 KB