โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document คำสั่งโรงเรียนปายวิทยาคา 042   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.63 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนปายวิทยาคาร 042   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.43 KB