โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนงานโครงการโรงเรียนสุจริต 62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.17 KB