โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document 2.-ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา-63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.81 KB
Adobe Acrobat Document 3.ประมาณการรายรับ-จ่าย-63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.53 KB
Adobe Acrobat Document 4.สถานภาพโรงเรียน-63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.73 KB
Adobe Acrobat Document 5.-กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา-63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.14 KB