โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสปราศจากการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520.67 KB
Adobe Acrobat Document Announcement-from-Paiwittayakarn-School   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.75 KB
Adobe Acrobat Document การประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.91 KB