โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.3 KB
Adobe Acrobat Document แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคณะสีทำดีเพื่อปาย62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.74 KB
Adobe Acrobat Document แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายสานสายใยพี่สู่น้องสภานักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.86 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลโครงการ63ระยะที่-1เทอม2ปีกศ62แข่งขันทักษะวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 473.86 KB