โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document 3.ประมาณการรายรับ-จ่าย-63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.53 KB