โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตนเอง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.74 KB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีปาย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.08 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินพนักงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 527.71 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบรรจะแต่งตั้งบุคลากร ฯ 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.63 MB