โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
Adobe Acrobat Document แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.29 KB