โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรกร สุรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,19:10  อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพ้ืนที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.55 KB

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,19:10   อ่าน 147 ครั้ง