โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วฐ การประเมินวิทยฐานะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.79 KB 39
VDO การเรียนการสอน ใบงาน และ ใบความรู้ DLIT 47
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 65