โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วฐ การประเมินวิทยฐานะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.79 KB 23
VDO การเรียนการสอน ใบงาน และ ใบความรู้ DLIT 30
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 44