โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประเมินEQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 131
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ประจำปีงบประมาณ-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 71.22 KB 34
แบบฟอร์มรายงาน-ปอ.ปย.-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 32
วฐ การประเมินวิทยฐานะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.79 KB 77
VDO การเรียนการสอน ใบงาน และ ใบความรู้ DLIT 82
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 99