โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ต.ค. 60 ถึง 18 มี.ค. 61 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี

สัปดาห์ที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

 

 

ครูเริ่มปฏิงาน

 

24-27 ต.ค.

1

เริ่มเรียนสัปดาห์ที่ 1

*26 ต.ค.วันหยุดพิธีพระราชทานเพลิงศพ*

30 ต.ค. – 3 พ.ย.

2

 

 

6 – 10 พ.ย.

3

 

 

13  – 17 พ.ย.

4

 

 

20 – 24 พ.ย.

5


25 พ.ย. วันวชิราวุธ

27 พ.ย. – 1 ธ.ค.

6

 

 

4  – 8 ธ.ค.

7

5-8 ธ.ค. กีฬาสามหมอกเกมส์

 

11 – 15 ธ.ค.

8

13-15 ธ.ค.ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ

11 ธ.ค.ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

18 – 22 ธ.ค.

9

 

 

25 – 29 ธ.ค.

10

สอบกลางภาค

 

1 – 5 ม.ค.

11

 

วันปีใหม่

8 – 12 ม.ค.

12

 

 

15 – 19 ม.ค.

13

16 – 20 ม.ค.ทัศนศึกษา

 

22 – 26 ม.ค.

14

 

 

29 ม.ค. – 2 ก.พ.

15

 30-31 ม.ค. - 1-2 ก.พ. ติว ONET ม.3

3-4 ก.พ.สอบ ONET ม.3

5 – 9 ก.พ.

16

8-10 ก.พ. ค่ายพักแรมลูกเสือปี 2-3

 

12 – 16 ก.พ.

17

15-16 ก.พ.เปิดบ้านวิชาการ

 

19 – 23 ก.พ.

18

19 – 23 ก.พ. ม.6 สอบปลายภาค

24-27 ก.พ.

สอบ GAT/PAT ม.6

26 ก.พ. – 2 มี.ค.

19

26 ก.พ. – 2 มี.ค.ติว ONET  ม.6

3-4 มี.ค.สอบ ONET ม.6

5 – 9 มี.ค.

20

สอบปลายภาค ม.1-ม.5

 

12 – 30 มี.ค.

 

สรุปผลการเรียน

 

17-18 มี.ค0

 

ม.6 สอบวิชาสามัญ

5-9,14-15 มี.ค. ติวสอบวิชาสามัญ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์