โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 60 ถึง 18 มี.ค. 61 ปฏิทินโรงเรียนปายวิทยาคาร
enlightenedดาวน์โหลด/ดู ปฏิทินโรงเรียนปายวิทยาคาร

ดาวน์โหลด/ดู ในรูปแบบ WORD


ดาวน์โหลด/ดู ในรูปแบบ PDF
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 25 27 29 กันยายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบปลายภาค
วันที่ 26 28 กันยายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบปลายภาค
โรงเรียนปายวิทยาคาร ชุดนักเรียน